Figuratiu

L’art figuratiu o figurativisme és l’art que, al contrari que l’art abstracte, es defineix per la representació​ de figures, entenent aquestes com a objectes identificables mitjançant imatges recognoscibles. Bé sigui procurant la versemblança, distorsionant-les d’alguna forma, idealitzant-les, intensificant algun dels seus aspectes o optant per l’una o l’altra forma de representació.

La denominació platònica de “arts imitatives” associa l’art figuratiu al concepte de *mimesis (imitació de la naturalesa).

En les obres d’art figuratives es reconeix per la seva aparença externa el model representat. L’artista pot tenir el model davant, la qual cosa li permet comprovar el seu aspecte a mesura que va fent la seva tasca, o bé ho té en la seva memòria. Pot realitzar part de la seva tasca enfront del model (anotació “del natural”) i després acabar-la en el seu taller.

En el cas de la fotografia, la correspondència amb l’objecte representat és resultat de la seva pròpia tècnica. Una cosa similar s’obté amb algunes tècniques escultòriques (motlles).