Fotografia

La fotografia (de foto- i -grafia) és l’art i la tècnica d’obtenir imatges duradores a causa de l’acció de la llum. És el procés de projectar imatges, capturar-les i plasmar-les bé per mitjà del fixat en un mitjà sensible a la llum o per la conversió en senyals electrònics.

El llenguatge artístic fotogràfic va partir de l’herència de la pintura. No obstant això, ràpidament va ampliar el seu lèxic gràcies a la facilitat de fer enfocaments extrems (picats, contrapicats, etc.). La captura del moviment amb llargs temps d’obturador i la decisió del moment. La pressió sobre el fotògraf per a marcar la seva subjectivitat en la fotografia va forjar un llenguatge ple de subtileses però perfectament comprensible. Un llenguatge molt directe per a qualsevol observador.

Avui la fotografia és practicada per milions de persones a tot el món armats amb bones càmeres fotogràfiques. Actualment es prefereixen les càmeres amb una bona òptica i moltes opcions que afegeixin flexibilitat, enfront de les càmeres orientades al consumidor, on l’òptica i l’obturador queden dirigits per l’electrònica restant al fet de fer una foto gran part de la seva imprevisibilitat. L’aparició de les càmeres digitals, càmeres mixtes amb vídeo i la fotografia en entorns de realitat virtual compliquen, enriquint, el futur d’aquest art.