L’any 1869, l’artista francés Jules Chéret va imprimir el primer cartell (“Grand Bal Valentino”), mitjantçant la llavors ja reeixida tècnica litogràfica. Des de llavors, molts artistas han fet dels cartells una part important de la seva obra: el mateix Chéret, Toulouse Lautrec, els dissenyadors de “l’Art Nouveau”, els cubistas, els revolucionaris de la Bauhaus…