Imatge de la rulot amb els tres components de la palmera historics