Art Contemporani

L’art contemporani, és en sí l’art del nostre propi temps. Es produeix i manifesta en l’ara, responent a la consciència cultural del moment, a la seva societat, a les necessitats conjuntes, a l’esperit de l’època.

I és que l’art és inherent a l’humà, a la seva cultura i a la seva evolució. No hi ha hagut època desproveïda de manifestacions artístiques, a través de les que podem llegir i investigar els secrets de la història.

El teòric de l’art *Jacob *Burckhardt, entenia l’art i les altres produccions humanes com una baula de la història de la cultura. Sostenint que l’art de cada període és la més completa expressió de l’esperit en el qual es produeix, no aliè a la religió, l’estat o els interessos del capital. Tot influeix en les seves manifestacions sent així *co-responsable del desenvolupament de la pròpia història.

Sota aquesta òptica, l’art contemporani i les seves diferents expressions són fidel reflex del que viu la societat actual. El panorama mostra una gran diversitat  i comprèn un conjunt molt heterogeni de pràctiques artístiques, així com diferents abordatges a l’hora de delimitar el període que comprèn. Entendre l’art contemporani és entendre conflictes, realitats i societats. Conèixer l’art ens porta indefectiblement a entendre a l’home.