Digital Art

El «Digital Art» engloba una sèrie de disciplines creatives en les quals s’utilitzen tecnologies digitals en el procés de producció o en la seva exhibició.

Els ordinadors formen part de la indústria visual des de les últimes dècades del segle XX. L’augment de la seva capacitat per a generar, reproduir i difondre imatges ha portat a una extensió del seu ús al cinema, la televisió i la publicitat. Dissenyadors gràfics i arquitectes utilitzen cada vegada més les computadores en el seu treball i els suports digitals. La informàtica i els nous mitjans de producció, tractament i distribució digitals constitueixen un camp fèrtil per al desenvolupament de l’expressió artística

L’art digital és una forma d’expressió relativament nova i en gestació. La novetat del mitjà condueix a un transcendentalisme de peces digitals sense una revisió adequada de la seva qualitat. Creant, per tant, un corpus d’obres que probablement no superen la prova del temps. La novetat del mitjà es converteix en categoria estètica, i els crítics d’art i escriptors de la cultura digital, així com les empreses que publiciten novíssimes tecnologies contribueixen a això.

Mostra 1–9 de 17 resultats